contacta'ns mobileMail phoneIcon +34 977 38 90 00

Política

  

de cookies

Inici arrow-right Cookies
arrow-right

Aquesta pàgina web és propietat de Cambrils Park Resort S.L.U i té caràcter merament informatiu en relació als serveis amb què compta el nostre càmping. El fet d’accedir i utilitzar els serveis d’aquesta pàgina web implica el coneixement i l’acceptació dels següents termes i condicions d’ús.


1. Titularitat de la pàgina web. El nom del domini sportvillage.cambrilspark.com està registrat a favor de Cambrils Park Resort S.L.U., amb CIF B43454123 i domicili social en Prolongació Carrer E, 43840 Salou. Telèfon de contacte +34 977 351 031 i direcció de correu electrònic lopd@cambrilspark.com. Les dades Registrades del domini són Registre Mercantil de Tarragona, Volum 249, Llibre 0, Foli 15, Secció 8, Pàgina nº T-3113.


2. Propietat intel·lectual de la web. Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva de Cambrils Park Resort S.L.U., i és a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de Cambrils Park Resort S.L.U.. De la mateixa manera, tots els seus signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe de continguts en aquesta pàgina web estan protegits per la llei.


3. Contingut de la web i enllaços. Cambrils Park Resort S.L.U. no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, cosa que serà responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o que els utilitza. Tampoc assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda a les pàgines webs de tercers a les quals es pot accedir a través d’enllaços de la pàgina sportvillage.cambrilspark.com. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa i no constitueix en cap cas un convit a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destí. En cas que Cambrils Park Resort S.L.U tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.


4. Intercanvi o difusió de la informació. Cambrils Park Resort S.L.U. declina tota la responsabilitat derivada de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment, no ens fem responsables de l’ús que els menors puguin fer-ne en cas que els continguts a què tinguin accés puguin ferir la seva susceptibilitat.


5. Actualització i modificació de la pàgina web. Cambrils Park Resort S.L.U. es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho.


6. Indicacions sobre aspectes tècnics. Cambrils Park Resort S.L.U. no assumeix cap responsabilitat derivada dels problemes tècnics o errors en els equips informàtics que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser organitzats per terceres persones a través d’intromissions il·legítimes fora del seu control. Des de Cambrils Park Resort S.L.U. no es garanteix l’absència de virus i altres elements que puguin danyar els sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines de tercers i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es poden arribar a produir per aquests motius. De la mateixa manera, no es responsabilitza davant de possibles danys i perjudicis que puguin afectar a l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeix de terceres fonts.


7. Tractament de dades de l’usuari. Quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal a Cambrils Park Resort S.L.U. a través de qualsevol dels formularis que posem a la seva disposició, està autoritzant expressament a Cambrils Park Resort S.L.U. per al tractament automatitzat de les seves Dades Personals a fi de poder atendre les seves peticions de serveis. Li comuniquem que les seves dades podran ser consultades per les empreses del Grup Blasi i empresa Cambrils Park Resort S.L.U., inclourà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat que comptarà amb totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a Cambrils Park Resort S.L.U., Responsable del Fitxer, ubicat a la prolongació Prolongació c/ E, s/n – 43840 - Salou.

8. Dades curriculars dels usuaris. Les dades curriculars i el CV que l’usuari faciliti a Cambrils Park Resort S.L.U a través del formulari de l’apartat “treballa amb nosaltres”, seran incorporats a un fitxer titularitat de Cambrils Park Resort S.L.U. amb la finalitat de gestionar la seva participació en futurs processos de selecció convocats per Cambrils Park Resort S.L.U. Aquestes dades seran conservades per un període d’un any i posteriorment seran eliminades del fitxer de dades curriculars.

9. Legislació i jurisdicció aplicables. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’ha exposat i ho accepten voluntàriament.